Dokumenty na stiahnutie

Nižšie uvedené dokumenty sú potrebné k prihláseniu sa do autoškoly.

Prosíme Vás o ich vytlačenie a vyplnenie.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné vytlačiť obojstranne vo formáte A4.

Prihláška do autoškoly

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva.