Ponuka kurzov

SKUPINA B

motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

Podmienky

 • vek 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilosť
 • trvalý pobyt na území SR

Výučba teórie

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 3 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

 • 38 hodín: autocvičisko a jazdy v cestnej premávke
 • 1 hodina: praktická údržba

Skupina B - štandardný výcvik

950 €

Prihlásiť sa

Skupina B - rýchlokurz

Skupina B - individuálny kurz

Cenník je platný od 1.1.2021

Ceny sú uvedené s DPH

Vyplatenie kurzu je možné rozdeliť do viacerých splátok podľa Vašich možností až do ukončenia kurzu a to bez navýšenia ceny.

V cene je zahrnuté:

1. teoretický a praktický výcvik žiadateľa o získanie vodičského preukazu
2. študijný materiál (učebnica)                                                                              3.  jazda pred skúškami zdarma (zopakovanie autocvičiska aj jazda v premávke)


V cene nie je zahrnuté:

1. Poplatok za skúšku z odbornej spôsobilosti žiadateľa o získanie vodičského oprávnenia 33,-€
- kolok (na poslednej hodine teoretickej výučby prebehne súťaž, kde jeden/a žiak/žiačka môže kolok v hodnote 33 € vyhrať !)
2. Poplatok za vydanie vodičského preukazu 6,50€ - kolok
3. Lekárske potvrdenie žiadateľa o získanie vodičského oprávnenia (podľa cenníka obvodného lekára, spravidla 10 - 20,-€)
4. Kurz prvej pomoci do 20,-€