Dokumenty na stiahnutie

Nižšie uvedené dokumenty sú potrebné k prihláseniu sa do autoškoly.

Prosíme Vás o ich vytlačenie a vyplnenie. V prípade potreby Vám už vytlačené dokumenty privezieme, neváhajte nás kontaktovať na tel. 0918 383 155, master.autoskola@gmail.com.

K nástupu do autoškoly je potrebné vytlačiť:

1.  "Prihlášku do autoškoly"

2. "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia" vytlačiť obojstranne vo formáte A4 a následne nechať potvrdiť u obvodného ošetrujúceho lekára (druhá strana žiadosti)

Prihláška do autoškoly

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva.

Prihlášku je potrebné podpísať. 

Pri zmene priezviska uviesť aj rodné priezvisko. Napr. Anna Milá, rod. Hudáková. 

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva.

Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne (na jednom kuse papiera obe strany).

Vzor vypísanej žiadosti - 1. strana

Toto slúži len ako vzor vypísania žiadosti, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Otvoriť obrázok na novej karte", alebo "Otvoriť obrázok"

Obrázok sa vám zväčší a bude dobre čitateľný. 

Na prvej strane žiadosti:

Vyplňte údaje podľa občianskeho preukazu. "Žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny": B, B1, AM. Neuvádzajte dátum. Žiadosť podpíšte.

Spodné okno sa vypisuje len ak žiak/žiačka nedosiahol/nedosiahla plnoletosť, neuvádzajte dátum. Podpíše zákonný zástupca.

Vzor vypísanej žiadosti - 2. strana

Toto slúži len ako vzor vypísania žiadosti, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Otvoriť obrázok na novej karte", alebo "Otvoriť obrázok". 

Obrázok sa vám zväčší a bude dobre čitateľný. 

Na druhej strane žiadosti:

"Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" vypisuje lekár. Kód pre okuliare je 01.01; kód pre šošovky 01.06.

"Miesto na preukázanie zaplatenia správneho poplatku" kolok v hodnote 33 € nalepí autoškola.

"Čestné vyhlásenie" nevypisujte, vyplní sa až v deň konania skúšky.